СЪОБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян

 

Във връзка с публикации в регионалните медии в гр. Смолян относно Решение № 302 от 12.01.2024 г. по дело 1122/2023 г. засягащо  Решение Ц-32/30.01.2022 г. на КЕВР за определяне на коригираните цени на ВиК услугите за 2023 г, бихме искали да уточним, че решението на Административен съд в гр. София не е окончателно.

След произнасянето на Върховен административен съд по внесена от КЕВР касационна жалба, ще очакваме съответните действия, решения и указания от страна на КЕВР, които да определят и утвърдят стойността на цената на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян за предходната година.