СЪОБЩЕНИЕ

Поради отстранена водопроводна авария, на 18.04.2024 г. /четвъртък / и 19.04.2024 г. /петък/, водата в с. Момчиловци, няма да бъде годна за питейни нужди, само за битови. 

 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян