Съобщение

Съобщение: 
На 12.06.2024 год. от 10.30 часа в сградата на "ВиК" ЕООД, етаж 2, в кабинета на главен инженер, ще се отварят постъпилите оферти за обслужващи банки.