ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2023 г. поради профилактични ремонтни дейности, „ВиК“ ЕООД – Смолян, няма да работи с клиенти до 14:00 часа!

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На 29 и 30.09.2023г. (петък и събота), водата в района на кв. Батанци и мах. Аврамовска в град Мадан няма да бъде годна за пиене.

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 10.08.2023г. /четвъртък/ от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Христо Ботев“ в кв. Устово.

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 10 и 11.08.2023г.(четвъртък и петък), от 10:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на село Момчиловци.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на гр. Девин, "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Смолян Ви уведомява, че инцидента с изпуснатата отпадъчна вода от "Девин" АД в реката, няма нищо общо с питейната вода доставяна във водопроводната мрежа на гр. Девин. Водата за питейно-битови нужди се дезинфекцира ежедневно и е годна за ползване по предназначение. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Прочети повече

Съобщение

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на ул. “Коста Аврамиков“ и ул. „Тома Садукей“ , кръстовището в кв. Райково ще бъде затворено на 29.07.2023 г. /събота и 30.07.2023 г. /неделя/, моля използвайте обходни маршрути.

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 21.07.2023г. /петък/ от 08:00 до 14:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в кв. Устово: ул. „Еделвайс“, ул. „Тракия“, ул. „Антон Страшимиров“, ул. „Атанас Шапарданов“, ул. „Илия Белковски“ и част от ул. „Ал. Стамболийски“.

Прочети повече