Съобщение

До 08:00 часа на 21.07.2023г. (петък) водата в района ще бъде с повишена мътност и е негодна за пиене.

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 20.07.2023г. /четвъртък/ от 12:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в кв. Устово:

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 20.07.2023г. /четвъртък/ от 10:00 до 14:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в кв. Устово:

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 19.07.2023г. /сряда/ от 08:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в кв. Устово:

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 19.07.2023г. /сряда/ от 12:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в кв. Устово:

Прочети повече

Съобщение

На 19.07.2023г.(сряда) от 08:00 до 12:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на абонатите в района на Ниска зона на град Чепеларе.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.07.2023г. (четвъртък), от 09:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Дичо Петров“ (Витошка), ул. „Кокиче“ и ул. „Бузлуджа“ в град Смолян.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради извършването на строително-ремонтни дейности, свързани с реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Димитър Кефилев“ в гр. Чепеларе, има вероятност от възникване на аварии в района и нарушаване на водоснабдяването на Ниска зона в града.

Прочети повече