СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № Ц-32/ 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2023 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, както следва:

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на главен водопровод Пловдивци-Мадан, на 08.12.2022 г. /четвъртък/, от 08:00 до 20:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на:

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради намален дебит на водоизточника на 21 и 22.11.2022 г. /понеделник и вторник/, от 09:00 до 16:00 часа ще бъде спряно водоподаването за абонатите в района на кв. Възраждане в град Рудозем.

Прочети повече

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-Червена книга, от 24.10 до 28.10.2022г. се въвежда временна организация на движението по улица „Димитър Благоев“.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради реконструкция на водопровод от вътрешната мрежа на град Девин, от 24.10.2022г. /понеделник/ от 08:00 до 17:00 часа, до приключване на ремонтните дейности, ще бъде нарушено водоснабдяването на абонатите в района на ул. „Шина Андреева“, ул. „Шипка“, част от ул. „Васил Левски“, квартал Тодорково и квартала над „Енергото“.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № БП-Ц-24 / 29.09.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.10.2022 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, както следва:

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради реконструкция на довеждащ водопровод Рудозем - Елховец, от 08.09.2022 г до приключване на ремонтните дейности, има вероятност от възникване на аварии и нарушено водоснабдяване в района на село Елховец и части от град Рудозем.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-Червена книга, от 23.08.2022 г. /вторник/ в района на бул. „България“ № 43 /паркинга на Пощенска банка/ ще се извършват строително ремонтни дейности.

Прочети повече