Важно съобщение

Уведомяваме Ви, че при неплащане на дължими суми към „ВиК“ ЕООД Смолян, в срок от 30 дни, предоставянето на ВиК услуги ще бъде преустановено и дължимите суми, ще бъдат търсени по съдебен ред, поради което ще бъдете обременени с допълнителни съдебни разноски.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Предложение за одобряване на цени за Вик услуги

Прочети повече

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-жълта книга, се въвежда временна организация на движението по следните улици:

Прочети повече

ЗАТРУДНЕНО ДВИЖЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ от 17.06.2022 г. /петък/ по улица „Гимназиална“ ще се извършват строителни дейности, свързани с възстановяване на пътната настилка.

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2022 г. на Абонатите на ВиК ЕООД Смолян в с. Борино, ползващи услугата „Пречистване на отпадъчни води“ ще се начислява такса (0,486 лв./м3 без ДДС).

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Нови цени на ВиК услугите от 01.01.2021 година

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

от Ръководството на "ВиК" ЕООД Смолян

Прочети повече