СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № БП-Ц-24 / 29.09.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.10.2022 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, както следва:

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради реконструкция на довеждащ водопровод Рудозем - Елховец, от 08.09.2022 г до приключване на ремонтните дейности, има вероятност от възникване на аварии и нарушено водоснабдяване в района на село Елховец и части от град Рудозем.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-Червена книга, от 23.08.2022 г. /вторник/ в района на бул. „България“ № 43 /паркинга на Пощенска банка/ ще се извършват строително ремонтни дейности.

Прочети повече

Важно съобщение

Уведомяваме Ви, че при неплащане на дължими суми към „ВиК“ ЕООД Смолян, в срок от 30 дни, предоставянето на ВиК услуги ще бъде преустановено и дължимите суми, ще бъдат търсени по съдебен ред, поради което ще бъдете обременени с допълнителни съдебни разноски.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Предложение за одобряване на цени за Вик услуги

Прочети повече

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-жълта книга, се въвежда временна организация на движението по следните улици:

Прочети повече

ЗАТРУДНЕНО ДВИЖЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ от 17.06.2022 г. /петък/ по улица „Гимназиална“ ще се извършват строителни дейности, свързани с възстановяване на пътната настилка.

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2022 г. на Абонатите на ВиК ЕООД Смолян в с. Борино, ползващи услугата „Пречистване на отпадъчни води“ ще се начислява такса (0,486 лв./м3 без ДДС).

Прочети повече