№ 480 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 Предмет: „Доставка на плътна асфалтобетонна смес франко асфалтова база на изпълнителя в района на действие на „В и К“ ЕООД – Смолян  в община Смолян“

Обява - дата на публикуване 08.07.2019 год.

Информация - дата на публикуване 08.07.2019 год.

Заповед - дата на публикуване 08.07.2019 год.

Условия- дата на публикуване 08.07.2019 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 18.07.2019 год.

Информация - дата на публикуване 18.07.2019 год.

Протокол - дата на пуликуване 06.08.2019 год 

Договор- дата на публикуване 01.10.2019 год.

Техническо предложение - дата на публиукавен 01.10.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване01.10.2019 год.