№ 485 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет: „Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 мм. до ф 450 мм.”

Заповед - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Обява - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Информация за публикуване - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Условия - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Приложение към ценовата оферта - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Протокол 1- дата на публикуване 14.08.2019 год. 

Решение - дата на публикуване 15.08.2019 год. 

Договор- дата на публикуване 26.09.2019 год.

Техническо предложение -  дата на публикуване 26.09.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 26.09.2019 год.