№ 490 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет:„Доставка и монтаж на оригинални резервни части за багери New Holland, Hidromek, Fiat kobelko, Nelson, Kubota, Kaiser за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -
гр. Смолян"

Заповед - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Обява - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Информация за публикуване - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Условия - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Приложение към ценовата оферта - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Прокотол 1- дата на пуликуване 14.08.2019 год.

Решение - дата на публикуване 15.08.2019 год. 

Договор - дата на публикуване 04.09.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 04.09.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 04.09.2019 год.