№ 500 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 Предмет: "Доставка на чугунени тръби с посипка на 40 атм. с диаметри Ф 80 и Ф 250, от материал сферографичен чугун" 

Решение -  дата на публикуване 16.08.2019 год

Обявление - дата на публикуване 16.08.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 16.08.2019 год. 

Техническа спецификация -  дата на публикуване 16.08.2019 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 16.08.2019 год.  

Протокол 1 - дата на публикуване 07.10.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 28.10.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 28.10.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Решение - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Договор - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 16.12.2019 год.