№ 505 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 Предмет: Доставка на фланшови шибърни спирателни кранове с диаметри  ф 65, 80,100, 125, 150, 200 на 16 атм.”

 Заповед - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Условия - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Обява - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Информация - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 10.09.2019 год.

Информация - дата на публикуване 10.09.2019 год.

Протокол - дата на публикуване 18.10.2019 год.

Решение - дата на публикуване 18.10.2019 год.

Договор - дата на публикуване 11.11.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 11.11.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 11.11.2019 год.