№ 535 - Събиране на оферти

Предмет:  „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян“ 

Заповед - дата на публикуване 25.03.2020 год.

Информация - дата на публикуване 25.03.2020 год.

Обява - дата на публикуване 25.03.2020 год. 

Образци - дата на публикуване 25.03.2020 год. 

Приложение № 1 Техническа спецификация - дата на публикуване 25.03.2020 год. 

Приложение  № 2 Проекто договор -  датата на публикуване 25.03.2020 год. 

Разяснение 1 - дата на публикуване 03.04.2020 год.

Съобщение за прекратяване на поръчката - дата на публикуване 16.04.2020 год.