№ 545 - Събиране на оферти

Предмет:  „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД  гр. Смолян“ 

Заповед - дата на публикуване 22.04.2020 год.

Информация - дата на публикуване 22.04.2020 год.

Обява - дата на публикуване 22.04.2020 год. 

Образци - дата на публикуване 22.04.2020 год. 

Приложение № 1 Техническа спецификация - дата на публикуване 22.04.2020 год. 

Приложение  № 2 Проекто-договор -  датата на публикуване 22.04.2020 год. 

Протокол - дата на публикуване 08.06.2020 год.

Договор - дата на публикуване 18.09.2020 год.