Събиране на оферти по чл.20 ал.3 от ЗОП

Предмет: "Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от Ф25 мм до Ф450 мм."

Заповед - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Обява - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Информация - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 23.03.2018 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 23.03.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 11.04.2018 год.

Решение - дата на публикуване 12.04.2018 год.

Договор - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Приложения - Спецификация, Техническо предложение, Ценово предложение (не се публикува съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП) - дата на публикуване 08.06.2018 год.