Съгласно чл.20 , ал.4 от ЗОП

Предмет: "Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2018 година, за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Обява - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Проекто-договор  - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Заповед за удължаване на срока - дата на публикуване 26.09.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 02.10.2018 год.