Съгласно чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1 от ЗОП

 Предмет: Доставка на горива за експлоатационните райони във "ВиК" ЕООД гр.Смолян на територията на област Смолян.

Решение - дата на публикуване 18.10.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 18.10.2018 год.

Сключен договор № 776 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Сключен договор № 777 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Сключен договор № 778 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Сключен договор № 844 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Информация за приключили договори - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Обявление за сключен договор - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Обявление за сключен договор - дата на публикуване 29.11.2018 год.