№ 425 - Открита процедура

 Предмет: "Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект : "Интегриран воден проект на агломерация град Смолян" съгласно договорните условия на ФИДИК - Червена Книга" 

Решение - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Условия - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Образци - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Приложение № 1 - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Приложение № 2 - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Приложение № 3 - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Проект част 1 и Проект част 2 - дата на публикуване 21.11.2018 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение 1 - дата на публикуване 26.11.2018 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 13.12.2018 год.

Разяснение 3 - дата на публикуване 27.12.2018 год.

Разяснение 4 - дата на публикуване 02.01.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 25.03.2019 год. 

 Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 12.09.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Решение - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Договор - дата на публикуване 20.12.2019 год. 

Техническо  предложение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 20.12.2019 год.