Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребителите на "ВиК" ЕООД Смолян на териорията на област Смолян.

Заповед - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Обява - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Информация - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Условия - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Проекто-договор ЗЗЛД  - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Приложение 1 към ЗЗЛД - дата на публикуване 30.11.2018 год.

 Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 10.12.2018 год

Протокол - дата на публикуване 19.12.2018 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2018 год.

Договор - дата на публикуване 11.01.2019 год.

Приложение 1 и Приложение 2 - дата на публикуване 11.01.2019 год.