Обслужване на клиенти

Централно Управление - гр. Смолян:
Управител тел.: 0301 / 6-25-98
Главен инженер тел.: 0301 / 6-24-73
Главен счетоводител тел.: 0301 6-26-37
Технически секретар тел.:   0301 / 6-25-98
Производствено-технически отдел тел.: 0301 / 6-24-67
Счетоводство GSM: 0876125061
Началник лаборатория GSM: 0877380030
Транспорт тел.: 0301 / 6-27-49
Отдел ВЪТРЕШЕН ОДИТ тел.: 0301 / 6-24-75   GSM: 0876125035
Енерго-механичен отдел тел.: 0301 / 6-24-74
Специалист "Обществени поръчки" тел.: 0301 / 6-24-75   GSM: 0884564105
Началник склад тел.: 
Началник "Инкасо" и Оператори компютърна обработка към отдел Инкасо тел.: 0301 / 6-25-53   GSM: 0885821200
Лице по защита на личните данни

GSM: 087612503   Email:dpo_vik_sm@abv.bg

Човешки ресурси тел.: 0301 / 6-27-47
Повреди за питейни води - Диспечери - денонощно тел.: 0301 / 6-25-16   GSM: 0885896900
Канализации

тел.: 0301 / 6-27-49   GSM:  0887306001

Каса клиентско обслужване тел:  0301 / 6-25-97
Водомерна работилница тел.: 0301 / 6-45-14    GSM: 0884564109
 
Експлоатационни Райони:
Водоснабдителен район Смолян тел.: 0301 / 6-25-39   GSM: 0876125077
Водоснабдителен район Превала тел.: 03095 / 84-39    GSM: 0884564099
Водоснабдителен район Хубча тел.: 0301 / 6-45-36   GSM: 0884564097
Водоснабдителен район Баните тел.: 03025 / 22-58    GSM: 0885657509
Водоснабдителен район Златоград тел.: 03071 / 20-07    GSM: 0885657884
Водоснабдителен район Рудозем тел.: 0306 / 5-33-14   GSM: 0885657747
Водоснабдителен район Арда тел.: 03026 / 23-37    GSM: 0885657669
Водоснабдителен район Девин тел.: 03041 / 25-72    GSM: 0885657568
Водоснабдителен район Доспат тел.: 03045 / 20-53    GSM: 0885657844
Водоснабдителен район Чепеларе тел.: 03051 / 20-26    GSM: 0885657726
Водоснабдителен район Мадан тел.: 0308 / 2-24-51   GSM: 0885657750
Водоснабдителен район Неделино тел.: 03072 / 20-94    GSM: 0884564100
 
Помпени станции:
Помпена станция "Бралото" - Диспечери тел.: 0301 / 6-25-16    GSM: 0885896900
Помпена станция Мугла  -  оператори GSM: 0876125062 ; 0876125067
Помпена станция Пресека  -  оператори тел.: 03071 / 59-20  GSM: 0876125022
Помпена станция Мадан  -  оператори тел.: 0308 / 2-24-52
Помпена станция Крайна   - оператори тел.: 03071 / 33-81   GSM: 0885657839
 
Пречиствателни станции - питейни води:
ПСПВ - Превала тел.: 0309 / 5-84-39
ПСПВ - Хубча тел.: 0301 / 6-45-36
ПСПВ - Стърница GSM: 0876184875
Пречиствателни станции - отпадни води:
ПСОВ - Смолян тел.: 0301 / 8-11-65
ПСОВ - Пампорово тел.: 0309 / 5-83-09
ПСОВ - Рудозем тел.: 0306 / 5-31-05 
ПСОВ - Златоград тел.: 03071 / 24-26
ПСОВ - Мадан тел.: 0308 / 2-23-10