Подай самоотчет

Подаване на показания (самоотчет)

В случай че графика за отчитане на водомерите не ви е удобен и предпочитате да ни изпратите показанията на Вашите водомери в удобно за Вас време, можете да го направите през формата за самоотчет тук. В поле "Показания на водомери", моля да въведете както номерата на Вашите водомери, така и техните показания.

Пример:
Водомер № 1234567 - 123 m3

Водомер № 2345678 - 456 m3

Можете да добавите и до 5 снимки. По една снимка, за всеки водомер на съответния абонатен номер. Молим снимките на водомерите, които прилагате, да са четими, като едновременно показват номера на водомера и показанието му. Максималният допустим размер е до 2 MB на снимка.