Нарушено водоснабдяване

Съгласно Заповед № РД-238/ 27.06.2024 г., на Кмета на Община Баните е въведен режим на ползване на питейна вода на землището на с. Малка Арда, общ. Баните, считано от 18 часа на 28.06.2024 г. до 06:00 часа, всеки ден до нормализиране на водоподаването.

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

Аварии, режими и планирани спирания

Поради превключване на водопровод, на 23.07.2024г. /вторник/, от 09:00 до 14:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването на следните улици: ул. Харит Кисьов, ул. Снежанка, ул. Евридика, ул. Беклийца, ул. Добруджа, ул. Грудьо войвода, ул. Проф. д-р Константин Чилов Прочети повече

Поради авария на СВО, на 22.07.2024г. /понеделник/, от 10:30 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването във кв. Езерата. Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод на ул. Бузлуджа, на 19.07.2024г. /петък/, от 10:30 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването в гр. Девин – Централна градска част. Прочети повече

Поради авария на довеждащ водопровод, на 19.07.2024г. /петък/, от 08:30 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването в с. Хвойна и с. Павелско. Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод на ул. Бузлуджа, на 18.07.2024г. /четвъртък/, от 09:00 до 12:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването в гр. Девин, Централна градска част. Прочети повече

Поради авария на довеждащ водопровод, на 18.07.2024 г. /четвъртък/, от 09:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването в с. Павелско и с. Хвойна. Прочети повече

Начини на плащане

За ваше удобство предлагаме плащане в брой на каса или онлайн от всякъде и по всяко време.

Актуални проекти

Интегриран воден проект на агломерация Смолян

С изпълнението на проекта се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на град Смолян.

Прочети повече

Последни новини

Профил на купувача

Процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Смолян за комплексно банково обслужване“

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Смолян за комплексно банково обслужване“.

Обява

Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване".

№ 545 - Събиране на оферти

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“..