СЪОБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян, във връзка с публикации в регионалните медии в гр. Смолян относно Решение № 302 от 12.01.2024 г. по дело 1122/2023 г. засягащо Решение Ц-32/30.01.2022 г. на КЕВР за определяне на коригираните цени на ВиК услугите за 2023 г.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Подаваната вода във водопроводната мрежа захранвана от ПСПВ „Хубча“ е с възстановени качества по показателя мътност, отговаря на Наредба №9 от 16 март 2001 г. и може да се използва за питейно-битови нужди.

Прочети повече

Аварии, режими и планирани спирания

Поради извършване на СМР, на 22.02.2024 г. (четвъртък), от 09:00 до 16:00 часа, ще бъде спряно водоподаването в района на следните улици: Част от ул. „Гоце Делчев“ от резервоар R3 до ОУ „Юрий Гагарин“ ул. „Георги Кирков“ бул. „Първи май“ ул. „Любен Каравелов“ ул. „Иван Вазов“ ул. „Възраждане“ ул. „Константин Иречек“ ул. „Христо Смирненски“ част от ул. „Кольо Шишманов“ – от магазин „Зора“ до църквата Св. Георги Прочети повече

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-Жълта книга, поради извършване на СМР, на 21.02.2024 г. (сряда), от 09:00 до 16:00 часа, ще бъде спряно водоподаването в района на кв. Стар център, на следните улици: ул. „Студентска“ от двора на църквата Св. Георги до магазин Зора ул. „Хан Пресиян“ бул. „България“ от моста на бившето кино Дружба до Автогара Смолян ул. „Васил Априлов“ ул. „Острица“ ул. „Средногорец“ ул. „Здравец“ ул. „Бор“ ул. „Училищна ул. „Кап. Петко Войвода“ ул. Паисий Хилендарски“ ул. „ Миньорска“ ул. "Дунав“ ул. „Възход“ Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод, на 14.02.2024 г. /сряда/ от 10:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на следните улици: ул. „Захари Стоянов“ ул. „Шипка“ ул. „Соколица ул. „Трити март“ ул. „Никола Петков“ Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод, на 13.02.2024 г.. /вторник/ от 10:30 до 13:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на ул. „Васил Райдовски“. Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод, на 13.02.2024 г.. /вторник/ от 10:00 до 13:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на следните улици: ул. „Евридика“ ул. „Чан“ Прочети повече

Поради авария на напорен водопровод, ПС Пресека, на 09.02.2024. /петък/ от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в гр. Златоград. Прочети повече

Начини на плащане

За ваше удобство предлагаме плащане в брой на каса или онлайн от всякъде и по всяко време.

Актуални проекти

Интегриран воден проект на агломерация Смолян

С изпълнението на проекта се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на град Смолян.

Прочети повече

Последни новини

Профил на купувача

Процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки

Обява

Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване".

№ 545 - Събиране на оферти

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“..

№ 540 - Публично състезание

Предмет: „Доставка на тръби“ по две обособени позиции: „Доставка на тръби HDPE тип PE 100 и РЕ 100 RC с диаметри от Ф 25 до Ф 450“ и „Доставка на канализационни тръби PEHD с диаметри от Ф 160 до Ф 1000“.