СЪОБЩЕНИЕ

На 29 и 30.09.2023г. (петък и събота), водата в района на кв. Батанци и мах. Аврамовска в град Мадан няма да бъде годна за пиене.

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

Аварии, режими и планирани спирания

На 29.09.2023 г. /петък/, от 15:30 до 18:30 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в кв. Устово: Прочети повече

На 28.09.2023г. (четвъртък) от 09:30 до 11:30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в района на ул. „Тунджа“ в участъка от ул. „Мусала“ до ул. „Родопи“. Прочети повече

На 28.09.2023г. (четвъртък) от 09:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в района на следните улици в гр. Мадан: Прочети повече

На 28.09.2023г. (четвъртък) от 10:00 до 13:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в района на Висока зона на град Неделино. Прочети повече

На 27.09.2023г. (сряда) от 10:00 до 15:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в района на следните улици в кв. Райково: Прочети повече

Потребителите в района на Индустриална зона на село Средногорци и м. Ломе, ще останат без водоподаване до 17:00 часа на 27.09.2023г. Прочети повече

Начини на плащане

За ваше удобство предлагаме плащане в брой на каса или онлайн от всякъде и по всяко време.

Актуални проекти

Интегриран воден проект на агломерация Смолян

С изпълнението на проекта се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на град Смолян.

Прочети повече

Последни новини

Профил на купувача

Процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки

Обява

Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване".

№ 545 - Събиране на оферти

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“..

№ 540 - Публично състезание

Предмет: „Доставка на тръби“ по две обособени позиции: „Доставка на тръби HDPE тип PE 100 и РЕ 100 RC с диаметри от Ф 25 до Ф 450“ и „Доставка на канализационни тръби PEHD с диаметри от Ф 160 до Ф 1000“.