Съобщение

Съобщение: На 12.06.2024 год. от 10.30 часа в сградата на "ВиК" ЕООД, етаж 2, в кабинета на главен инженер, ще се отварят постъпилите оферти за обслужващи банки.

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян, във връзка с публикации в регионалните медии в гр. Смолян относно Решение № 302 от 12.01.2024 г. по дело 1122/2023 г. засягащо Решение Ц-32/30.01.2022 г. на КЕВР за определяне на коригираните цени на ВиК услугите за 2023 г.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Подаваната вода във водопроводната мрежа захранвана от ПСПВ „Хубча“ е с възстановени качества по показателя мътност, отговаря на Наредба №9 от 16 март 2001 г. и може да се използва за питейно-битови нужди.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проливните дъждове от 11.02.2024г. /неделя/, подаваната вода във водопроводната мрежа захранвана от ПСПВ "Хубча" е с повишена мътност.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Нови цени на ВиК услуги

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 10.08.2023г. /четвъртък/ от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Христо Ботев“ в кв. Устово.

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 10 и 11.08.2023г.(четвъртък и петък), от 10:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на село Момчиловци.

Прочети повече