№ 520 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет:  „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им съгласно договорните условия на ФИДИК жълта книга“

Решение - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Условия - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Образци - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Приложение 1 - техническа спецификация - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Приложение 2 - договор - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Приложение 3 - мотиви по чл.231 ал.5 от ЗОП - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Проект ПСПВ - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 21.11.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 16.12.2019 год. 

Протокол 2 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Договор - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.