12.09.2017 Поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

 Предмет: Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на незвисим финансов одит за 2017 год. за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян

Заповед -  дата на публикуване 12.09.2017 год.

Обява - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Сканирана начална страница на обявата - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Договор проект - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Информация за обява - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 20.09.2017 год.