№ 470 - Открита процедура

Предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“

Решение - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Условия -дата на публикуване 25.04.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Образци - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Работен проект  - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Допълнение към Работен проект - дата на публикуване 25.04.2019 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение - дата на публикуване 20.05.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 20.05.2019 год.

Разяснение 3 - дата на публикуване 27.05.2019 год.

Приложение 1 към Разяснение 3 - дата на публикуване 27.05.2019 год.

Разяснение 4 - дата на публикуване 28.05.2019 год.

Разяснение 5 - дата на публикуване 03.06.2019 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 06.06.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 13.06.2019 год.

Информация при производство по обжалване - дата на публикуване 13.06.2019 год.

Съобщение по възобновяване на поръчката - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Решение за изменение - дата на публикуване 10.07.2019 год.

Разяснение 6 - дата на публикуване 19.07.2019 год. 

Протокол 1 - дата на публикуване 01.10.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Решение - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Договор - дата на публикуване 16.01.2020 год.  

Техническо предложение - дата на публикуване 16.01.2020 год. 

Ценово предложение - дата на публикуване  16.01.2020 год.