№ 475 - Събиране на оферти с обява

Предмет: „Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях”

Заповед - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Обява - дата на публикуване 05.07.2019 год. 

Информация за публикуване - дата на публикуване 05.07.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 05.07.2019 год. 

Техническа спецификация - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 24.07.2019 год.

Договор - дата на публикуване 26.08.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 26.08.2019 год.

Ценово предложение -  дата на публикуване 26.08.2019 год.