Режим на водоползване

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради намаления дебит на водоизточника, и съгласно Заповед на Кмета на Община Баните, считано от 11.09.2023г. се въвежда режим на водоползване за землището на село Малка Арда.

Водоснабдяването ще бъде спирано в часовете от 18:00 до 06:00 часа, през ден за Висока и Ниска зона на селото, до нормализиране състоянието на водоизточника.

Молим населението да използва водата само за битови нужди.

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян се извинява за неудобството и благодари за разбирането!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО