Район Чепеларе

Авария - Нарушено водоснабдяване

Поради авария на довеждаш водопровод от с. Орехово, на 23.11.2023г. /четвъртък/ от 09:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на с. Павелско, Висока зона и част от Средна зона!

Прочети повече

Авария - Нарушено водоснабдяване

Поради авария на довеждаш водопровод от с. Орехово, на 21.11.2023г. /вторник/ от 09:00 до 18:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на с. Павелско, Висока зона и част от Средна зона!

Прочети повече

Режим на водата - Режим график

Питейната вода във водоснабдителна зона „Чепеларе“/ Висока зона – ул. „Зорница“ , ул. „Васил Левски“ и ул. „Чернатица“/ е със възстановено качество по микробиологични характеристики и отговаря на Наредба № 9/ 16.03.2001 г.

Прочети повече

Авария - Нарушено водоснабдяване

Питейната вода в района на улиците - „Зорница“ , „Васил Левски“ и ул. „Чернатица“, остава НЕГОДНА за питейни цели.

Прочети повече

Авария - Профилактика и дезинфекция

Поради извършване на профилактика и дезинфекция на съоръженията по водопороводната мрежа, водата в района на улиците - „Зорница“ , „Васил Левски“ и ул. „Чернатица“, няма да бъде годна за питейни нужди, считано от 13.11.2023 г. до 15.11.2023г. През този период водата може да се използва само за битови нужди. Дружеството моли гражданите да се снабдят с питейна вода!

Прочети повече

Режим на водата - Режим на водоползване

Считано от 10.11 до 13.11.2023г.(вкл.) се въвежда режим на водоползване за землището на село Павелско.

Прочети повече

Авария - Нарушено водоснабдяване

Нарушено водоснабдяването на Средна зона, гр. Чепеларе

Прочети повече

Авария - Нарушено водоснабдяване

На 27.09.2023г. (сряда) от 09:00 до 15:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в района на Висока зона на село Павелско.

Прочети повече