ВиК ЕООД Смолян - Пречиствателни станции
Осма спартакиада на работещите във ВиК