Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на водопровод от разпределителната мрежа, на 06.07.2022г. /сряда/, от 13:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на следните улици в град Смолян:

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на довеждащ водопровод, на 02 и 03.07.2022г. /събота и неделя/, до отстраняване на проблема, ще бъде нарушено водоснабдяването на село Петково.

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на довеждащ водопровод, на 30.06.2022г. /четвъртък/, до около 15:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на Висока зона в град Неделино.

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на разпределителен водопровод, на 30.06.2022г. /четвъртък/, до 12:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на х-л „Хармония“ и х-л „Панорама“ в к. к. Пампорово.

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на водопровод, на 27.06.2022г. /понеделник/, от 09:00 до 12:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Дельо Войвода“ и Долната част на град Неделино.

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради превключване на нов водопровод, по изпълняващия се „Интегриран воден проект“, на 23.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Червена скала“ и ул. „Чавдар Войвода“ в кв. Каптажа.

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради превключване на нов водопровод, по изпълняващия се „Интегриран воден проект“, на 20.06.2022 г. /понеделник/ от 10:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Червена скала“ и ул. „Чавдар Войвода“ в кв. Каптажа.

Прочети повече

Авария - НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради авария на водопровод, на 15.06.2022г. /сряда/, от 09:00 до 14:00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването в района на Ниска зона в кв. Райково.

Прочети повече